Mahakaushal Vigyan Parishad, Madhya Pradesh

About Mahakaushal Vigyan Parishad , Madhya Pradesh

Objectives of Mahakaushal Vigyan Parishad, Madhya Pradesh

Vigyan Mela at Shahdol
Jighyasa 2017
Workshop/Seminar on different subject
Prant Abhyas Varg

ORGANISING TEAM


Dr. Sunita Sharma 9893784886
sunitasharma.1961@gmail.com

Prof. S K Dubey 9425362706
shivkumardubey@gmail.com

MAIN EVENTS