Mahakaushal Vigyan Parishad, Madhya Pradesh

About Mahakaushal Vigyan Parishad , Madhya Pradesh

Objectives of Mahakaushal Vigyan Parishad, Madhya Pradesh

Vigyan Mela at Shahdol
Jighyasa 2017
Workshop/Seminar on different subject
Prant Abhyas Varg

ORGANISING TEAM


Dr. Sunita Sharma

Prof. S K Dubey

MAIN EVENTS